Informacje prasowe


12.10.2010

Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi emisję nowego produktu strukturyzowanego Bankowego Papieru Wartościowego - Bankowy Autocall I - opartego na cenach akcji pięciu banków.

Bankowy Autocall I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN oferujący inwestorom atrakcyjny kupon pod warunkiem, że notowania akcji wszystkich banków będących podstawą inwestycji będą na poziomie równym bądź wyższym od wartości początkowej w datach obserwacji.
Produkt bazuje na cenach akcji pięciu banków: Barclays, HSBC, Commerzbank, RBS i UBS.
Jeżeli w którejkolwiek z rocznych dat obserwacji poziomy cen akcji wszystkich pięciu banków będą na poziomie równym lub wyższym od swoich wartości początkowych, produkt zostanie wykupion, a należny kupon wypłacony.
Zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły:
Jeżeli w którejkolwiek z rocznych dat obserwacji poziomy cen akcji wszystkich pięciu banków będą na poziomie równym lub wyższym od swoich wartości początkowych, produkt zostanie wykupiony, a należny kupon wypłacony. 
Potencjalne kupony w corocznych datach obserwacji wynoszą: 9% w pierwszej dacie obserwacji, 18% w drugiej dacie obserwacji, 27% w trzeciej dacie obserwacji.
W przypadku niespełnienia się pozytywnego scenariusza inwestycyjnego, produkt gwarantuje zwrot 100% kapitału w dacie wykupu bankowego papieru wartościowego strukturyzowanego.
Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Bankowy Autocall I:

  • Emitent: Bank Millennium SA
  • Okres subskrypcji: do 25 października 2010 do godz. 16.00
  • Data rozliczenia transakcji:  29 października 2010 r. do godz. 11.00
  • Okres inwestycji: 3 lata (możliwy wcześniejszy wykup w rocznych datach obserwacji)
  • Data wykupu: 4 listopada 2013 r.
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota: 25 000 PLN
  • Pula ilościowa:  brak ograniczeń
  • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100%