Informacje prasowe


03.02.2011

Nowe Lokaty Inwestycyjne w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadził do oferty nowe produkty inwestycyjne, umożliwiające osiągnięcie atrakcyjnego zysku przy pełnej gwarancji kapitału: Lokatę Inwestycyjną Siła Złota oraz Lokatę Inwestycyjną Perły Parkietu II (II edycja).

Lokata Inwestycyjna Siła Złota jest produktem nastawionym na wygenerowanie wysokiego zysku - nawet do 36% za okres 18 miesięcy inwestycji (do 24% w skali roku). Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się ceny złota. Oprocentowanie finalne jest sumą procentowych wzrostów lub spadków ceny złota dla poszczególnych okresów kwartalnych. Cena złota obserwowana na koniec kwartału, jest jednocześnie ceną początkową dla kolejnego kwartału. Po każdej obserwacji naliczony zostanie procentowy, faktyczny wzrost lub spadek ceny złota i w dniu zapadalności zostanie wypłacony zysk jako suma poszczególnych składowych. Jeśli suma ta będzie miała wartość ujemną, klient otrzyma zainwestowany kapitał. Stopa zwrotu dla poszczególnych okresów zostaje ograniczona do poziomu +6% w przypadku wartości dodatniej oraz -6% w przypadku wartości ujemnej. 
 
Lokata Inwestycyjna Siła Złota - ważne daty:

 • Okres subskrypcji: 01.02.2011 - 28.02.2011
 • Okres inwestycji: 01.03.2011 - 31.08.2012
 • Daty obserwacji: (I) 01.03.2011; (II) 01.06.2011; (III) 01.09.2011; (IV) 01.12.2011; (V) 01.03.2012; (VI) 01.06.2012; (VII) 28.08.2012

  
Lokata Inwestycyjna Perły Parkietu II (II edycja) powiązana jest z koszykiem sześciu spółek notowanych na polskiej giełdzie, w skład którego wchodzą: PKO BP, PGNiG, PZU, PKN ORLEN, PEKAO, PGE. Lokata Inwestycyjna Perły Parkietu II może wygenerować atrakcyjny zysk - 8% w skali roku - przy założeniu, że ceny przynajmniej pięciu spółek z sześciu będących podstawą inwestycji w dniu II obserwacji nie będą niższe lub ich wartość wzrośnie względem I obserwacji.
Lokata Inwestycyjna Perły Parkietu II - ważne daty:

 • Okres subskrypcji: 01.02.2011 - 28.02.2011
 • Okres inwestycji: 01.03.2011 - 01.03.2012
 • I obserwacja: 01.03.2011
 • II obserwacja: 27.02.2012

Ważne informacje o Lokatach Inwestycyjnych Siła Złota i Perły Parkietu II:

 • Oprocentowanie w okresie subskrypcji wynosi 4%
 • 100% gwarancji kapitału w dniu zapadalności
 • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, a po rozpoczęciu okresu inwestycji, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości inwestycji
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł
 • Brak opłat związanych z otwarciem Lokaty Inwestycyjnej.

Lokaty Inwestycyjne można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.