Informacje prasowe


29.10.2010

Nowe Lokaty Inwestycyjne w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję dwóch nowych produktów inwestycyjnych - III edycji Stabilnego Kursu oraz Lokaty Inwestycyjnej Polskie Spółki. Produkty mogą wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu do 8% w skali roku przy pełnej gwarancji kapitału.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs III oparta jest o kurs EUR względem PLN. Jest to produkt nastawiony na wygenerowanie wysokiego zysku - nawet do 8% w skali roku - przy założeniu, że kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale +0,10 groszy i -0,15 groszy w odniesieniu do kursu z dnia I obserwacji. Im większą liczbę dni kurs EUR będzie utrzymywał się w/w przedziale, tym zysk z inwestycji będzie wyższy.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs III:

 • Możliwość uzyskania wysokiego zysku - do 8% w skali roku
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres inwestycji: 1 rok
 • Minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty: 100%
 • Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs III - ważne daty:

 • Okres subskrypcji: 28.10.2010 r. - 29.11.2010 r. 
 • Okres inwestycji: 30.11.2010 r. - 30.11. 2011 r. (1 rok)
 • I obserwacja: 30.11.2010 r.
 • II obserwacja: 25.11.2011 r.

Lokata Inwestycyjna Polskie Spółki oparta jest na cenach akcji sześciu spółek, wchodzących w skład indeksu 
WIG20 - PKO BP, PGNiG, PZU, PKN ORLEN, KGHM oraz PEKAO.
Jeśli w dacie końcowej obserwacji, ceny akcji przynajmniej pięciu z sześciu spółek z koszyka będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego, lokata wypłaci zysk w wysokości 8%.
Warunki Lokaty Polskie Spółki:

 • Możliwość uzyskania wysokiego zysku - do 8% w skali roku
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres inwestycji: 1 rok
 • Minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty: 100%
 • Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna Polskie Spółki:

 • Okres subskrypcji: 28.10.2010 r. - 29.11.2010 r.
 • Okres inwestycji: 30.11.2010 r. - 30.11. 2011 r. (1 rok)
 • I obserwacja: 30.11.2010 r.
 • II obserwacja: 25.11.2011 r.

Lokaty można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.