Informacje prasowe


15.07.2004

Millennium promuje oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych

Millennium SuperDuet - kolejna wspólna oferta Banku Millennium i Millennium TFI Bank Millennium po sukcesie ostatniej wspólnej oferty depozytowej Banku i Millennium TFI będącą połączeniem standardowej lokaty terminowej i funduszu inwestycyjnego, wprowadził nową limitowaną ofertę tej formy oszczędzania - Millennium SuperDuet.

Millennium SuperDuet to połączenie wysokooprocentowanej lokaty terminowej i jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w ramach jednego produktu oszczędnościowego. Produkt został przygotowany specjalnie z myślą o osobach, które szukają ponadprzeciętnych zysków w porównaniu do oprocentowania depozytów. Poprzez taką strukturę produktu oszczędnościowego, Bank pragnie zainteresować oferta funduszy inwestycyjnych Klientów, którzy dotychczas nie korzystali z tej atrakcyjnej formy oszczędzania.
 
Bank po wprowadzeniu w marcu tej formy oszczędzania będącej połączeniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i lokaty terminowej, zanotował znaczny wzrost pozyskania środków do funduszy inwestycyjnych Millennium.  Mając na uwadze udoskonalenie tej formy oszczędzania, tak aby jeszcze lepiej spełniała oczekiwania Klientów, Bank w procesie implementacji nowej edycji produktu przeprowadził m.in. badania ankietowe w oddziałach Banku, pytając co się w takiej formie oszczędzania najbardziej Klientom podoba, a co należałoby poprawić.
 
W oparciu o oczekiwania Klientów powstał nowy produkt, a jego najważniejsze korzyści to:

  • Bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokaty - nawet 7%;
  • Możliwość wyboru okresu lokaty (3,6,12 m-cy)
  • Możliwość wyboru opcji podziału środków pomiędzy lokatę a fundusz
  • Minimalna łączna kwota inwestycji - tylko 2 000 PLN.

 
Minimalna łączna kwota inwestycji w Millennium SuperDuet wynosi 2.000 złotych. Klient ma do wyboru dwie możliwości oszczędzania:

  • 50% środków - lokata + 50% środków - wybrany fundusz inwestycyjny Millennium TFI,
  • 25% środków - lokata + 75% środków -  wybrany fundusz inwestycyjny Millennium TFI

dostępne fundusze: Millennium FIO Akcji, Millennium FIO Zrównoważony oraz Millennium FIO Stabilnego Wzrostu.
 
Oprocentowanie lokaty Millennium SuperDuet zależy od okresu lokaty i udziału funduszu Millennium:
 

Okres lokaty I opcja: 50% środków jest inwestowane w fundusz II opcja: 75% środków jest inwestowane w fundusz
3 miesiące 6,00% 7,00%
6 miesięcy 5,75% 6,50%
12 miesięcy 5,25% 6,00%

Millennium SuperDuet umożliwia z jednej strony ulokowanie oszczędności na lokacie i osiąganie stałego określonego zysku, jednocześnie stwarza możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków z części ulokowanej w funduszu uzależnionych od wzrostu wartości jednostek uczestnictwa funduszu. Dzięki gwarantowanemu oprocentowaniu części depozytowej  - łączne ryzyko lokaty jest mniejsze niż w przypadku, gdyby Klient zainwestował cała kwotę w jeden z funduszy inwestycyjnych.
 
Dodatkowym atutem jest zwolnienie z opłat manipulacyjnych wpłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu dokonywane w ramach Millennium SuperDuet.