Informacje prasowe


26.04.2012

Millennium Leasing wprowadza ubezpieczenie spłaty leasingu

Od kwietnia Millennium Leasing, we współpracy z MetLife Amplico, oferuje Klientom ubezpieczenie spłaty leasingu pod nazwą Millennium CPI.

Ubezpieczenie spłaty leasingu to gwarancja ciągłości spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, uniemożliwiających Klientowi regulowanie należności wynikających z umowy leasingu. Dzięki temu leasingobiorca, jego rodzina bądź wspólnicy są chronieni przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak: trwała niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu czy śmierć.
Millennium Leasing rozszerza swoją ofertę ubezpieczeń, aby zapewnić Klientom poczucie bezpieczeństwa podczas realizacji umowy leasingu. Dlatego też podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie MetLife Amplico, wspólnie tworząc prosty, a zarazem atrakcyjny cenowo produkt grupowego ubezpieczenia na życie - mówi Piotr Gąska z Departamentu Zarządzania Produktami Millennium Leasing. W przypadku wystąpienia jednego z podlegających ochronie zdarzeń Klient ma pewność, że spłata jego rat będzie kontynuowana - dodaje.
Świadczenie dla Klienta to m.in.
  • spłata pozostałych do zakończenia umowy rat leasingowych netto oraz wartości resztowej (czyli kwoty, za którą możliwe jest nabycie przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu) - w przypadku trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci;
  • spłata do 6 miesięcznych rat leasingowych netto - w przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczonego na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie spłaty leasingu to także minimum formalności - w odróżnieniu do innych tego typu produktów Klient podpisuje jedynie deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Maksymalne świadczenie w ramach warunków produktu może wynieść 600 000 zł.