Informacje prasowe


26.07.2010

Millennium bcp zdał stress-test

W dniu 23 lipca 2010 r. Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych opublikował wyniki testów warunków skrajnych (tzw. stress-testów), przeprowadzonych w 91 bankach w całej Europie. Test przechodził też bank Millennium bcp, strategiczny akcjonariusz (65,5% udziałów) Banku Millennium.

Testy te zakładały wystąpienie szoku makroekonomicznego, w tym 2,3% spadek wzrostu PKB w 2011 r., wzrost bezrobocia do niemal 13%, wyższe stopy procentowe oraz ryzyko kredytowe, 20% spadek na rynkach kapitałowych oraz 5% spadek cen nieruchomości.
Testy te ustaliły minimalny poziom funduszy podstawowych (Tier 1) na 6% w scenariuszu skrajnego szoku ekonomicznego, czyli pełne dwa punkty procentowe więcej, niż minimalny poziom regulacyjny Banku Portugalii.
Według testów, poziom funduszy własnych Millennium bcp spadł z 9,3% w grudniu 2009 r. do 8,4% w grudniu 2011 r. i to w najbardziej niekorzystnym scenariuszu -  i tak  pozostając  dużo powyżej limitu, przyjętego dla przeprowadzonych  testów.
Bank Millennium bcp osiągnął bardzo dobry wynik, zostając czwartym, pod względem odporności bankiem na Półwyspie Iberyjskim oraz bankiem portugalskim z największą nadwyżką kapitału, wynoszącą 1,568 mld euro.
Mamy nadzieję, że badanie to będzie stanowić podstawę odbudowy zaufania klientów i rynku do banków europejskich w ogóle, a banków portugalskich w szczególności.
Ze szczegółowymi informacjami o wynikach testów warunków skrajnych banków portugalskich, można zapoznać się na stronie Banku Portugalii:
http://www.bportugal.pt/en-US/Supervisao/Pages/Exercicioeuropeudestresstest.aspx