Informacje prasowe


03.08.2010

Lokata Inwestycyjna Perły Parkietu w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję Lokaty Inwestycyjnej Perły Parkietu. Produkt może wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu (8% w skali roku) przy pełnej gwarancji kapitału.

Lokata Inwestycyjna Perły Parkietu oparta jest o koszyk akcji sześciu spółek notowanych na polskiej giełdzie, w skład którego wchodzą: PKO BP, BZ WBK, PZU, PKN ORLEN, KGHM, PGE. Jest to produkt nastawiony na wygenerowanie wysokiego zysku - 8% w skali roku - przy założeniu, że notowania min. pięciu spółek będących podstawą inwestycji w dniu II obserwacji będą równe lub wyższe niż w dniu I obserwacji.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej Perły Parkietu:
  • Jeżeli notowania min. pięciu z sześciu spółek wchodzących w skład koszyka wzrosną lub pozostaną na niezmiennym poziomie, zysk z lokaty wyniesie 8%
  • Oprocentowanie lokaty w okresie subskrypcji wynosi 4%
  • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, a po rozpoczęciu okresu inwestycji, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości inwestycji
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota inwestycji: 2000 zł
  • Brak opłat związanych z otwarciem Lokaty Inwestycyjnej.
Lokata Inwestycyjna Perły Parkietu - ważne daty:
  • Okres subskrypcji: 2 - 30 sierpnia 2010 r.
  • Okres inwestycji: 31 sierpnia 2010 r. - 31 sierpnia 2011 r. (1 rok)
  • I obserwacja: 31 sierpnia 2010 r.
  • II obserwacja: 26 sierpnia 2011 r.
Lokatę można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.