Informacje prasowe


28.06.2010

Lokata Codzienny Zysk w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadził do oferty nowy produkt depozytowy z dzienną kapitalizacją odsetek - Lokatę Codzienny Zysk - o oprocentowaniu odpowiadającym 5% w skali roku na tradycyjnej lokacie z podatkiem od zysków kapitałowych.

Najważniejsze cechy Lokaty Codzienny Zysk:
  • Oprocentowanie 4,05% w skali roku, co odpowiada 5% na tradycyjnej lokacie z podatkiem
  • Lokata może zostać otwarta na kilka dogodnych okresów: 3, 4, 5, 6 i 12 miesięcy
  • W zależności od decyzji klienta, odsetki są kapitalizowane dziennie na rachunku lokaty lub dziennie przelewane na rachunek bieżący
  • Klient może zmienić dyspozycję dotyczącą kapitalizowania odsetek w trakcie trwania lokaty
  • Kwota minimalna lokaty: 1000 zł, kwota maksymalna: 20 000 zł
  • Jeden klient może otworzyć maksymalnie jedną lokatę o danym okresie zapadalności, czyli łącznie 5 lokat o różnych okresach.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem, klient otrzyma pełną kwotę odsetek skapitalizowanych i/lub wypłaconych na rachunek bieżący do dnia poprzedzającego zerwanie lokaty. Pobierana jest natomiast opłata manipulacyjna z rachunku bieżącego, wyliczana według wzoru: wpłacona kwota lokaty x 0,011% x liczba dni, przez którą klient deponował środki na lokacie.
Lokatę Codzienny Zysk można otworzyć we wszystkich oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju. Od lipca produkt będzie dostępny także za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.