Informacje prasowe


30.09.2005

Kredyt na zakup akcji ZA PUŁAWY SA - MilleKredyt Akcje w Banku Millennium

Od 3 do 10 października br. Bank Millennium oferuje MilleKredyt Akcje na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy SA.

O MilleKredyt Akcje mogą ubiegać się klienci indywidualni, którzy założą lub posiadają rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim i konto osobiste w Banku Millennium. Bank Millennium kredytuje zakup do 10-krotnej wartości wkładu własnego Klienta planującego nabycie papierów wartościowych ZA Puławy SA.
 
Oprocentowanie od dnia uruchomienia kredytu do dnia  20 października 2005r. włącznie wynosi 0%. W okresie bezodsetkowym następuje automatyczna (bez konieczności składania odrębnych dyspozycji przez Klienta) spłata całości lub części kredytu - po przydziale akcji w wyniku redukcji. Od dnia 21 października oprocentowanie wynosi 5,75% (WIBOR 1M plus 1 punkt procentowy), a odsetki będą naliczane wyłącznie od pozostałej po spłacie, faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
 
Od klientów, którzy kupią MilleKredyt Akcje i jednocześnie założą rachunek inwestycyjny lub konto osobiste, opłaty za prowadzenie ww. rachunków nie będą pobierane. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 złotych, a opłata przygotowawcza tylko 0,2%. Okres kredytowania do 12 miesięcy. Kredyt na zakup papierów wartościowych ZA Puławy S.A. jest dostępny w oddziałach Millennium i Banku Millennium PRESTIGE.
 
Decyzja o udzieleniu kredytu podejmowana jest podczas jednej wizyty klienta w oddziale. Bank zapewnia również obsługę klientów w zakresie składania zapisu na akcje ZA Puławy SA. 
Kapitał kredytu spłacany jest na koniec okresu kredytowania ze środków znajdujących się na rachunku inwestycyjnym Kredytobiorcy. Odsetki od kredytu płatne są w okresach miesięcznych. Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu - częściowej i całkowitej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem TeleMillennnium, pod numerem tel.  0 801 331 331. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu i dokonaniem zapisu na akcje, klient zrealizuje odwiedzając najbliższy oddział Millennium lub Banku Millennium PRESTIGE.