Informacje prasowe


06.11.2003

Kompleksowa oferta lokat w Millennium

Dążąc do umożliwienia Klientom wyboru najbardziej atrakcyjnej formy oszczędzania Millennium rozszerzył swoją ofertę depozytową o nowe lokaty. Bank wprowadził do oferty specjalną Lokatę Promocyjną o okresie oszczędzania do 24 miesięcy i wysokim, stałym oprocentowaniu. Bank podwyższył również oprocentowanie lokaty Millennium Super Wzrost, które może teraz wynieść nawet 7% p.a.

Millennium Super Wzrost jest trzymiesięczną lokatą terminową z oprocentowaniem rosnącym po każdym 1 - miesięcznym okresie lokaty i premią za odnowienie.
W przypadku odnowienia lokaty oprocentowanie ostatniego podokresu kolejnego 3 miesięcznego okresu umownego zostaje zwiększone o:

  • 0,5% lub
  • 1% w przypadku spełnienia jednego z poniższych kryteriów:

a) średnie saldo na rachunku bieżącym posiadacza rachunku za okres ostatnich 60 dni okresu lokaty terminowej wynosi minimum 1000 PLN oraz właściciel rachunku posiada uaktywnioną kartę Visa Electron lub
b) łączne saldo środków zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych oraz rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych Klienta zwiększyło się w okresie pomiędzy dniem  otwarcia lokaty oraz dniem poprzedzającym ostatni dzień lokaty o minimum 30%.
 
Kompleksowa oferta lokat w Millennium - otwórz pełną wersję informacji prasowej