Informacje prasowe


28.10.2013

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach 2013 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Millennium ("Grupa") za dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 392,8 mln zł, co oznacza jego 13,4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W III kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto osiągął 138,5 mln zł kontynuujac w kolejnym kwartale trend wzrostowy o 3,2% w ujęciu kwartalnym.

Podstawowe dane finansowe za  III kwartały 2013 r.:

Ciągła poprawa zysku netto

 • W I-III kwartałach 2013 r. zysk netto wyniósł 393 mln zł, co oznacza wzrost o 13% r/r 
 • W III kw. 2013 r. zysk netto wyniósł 138 mln zł, co oznacza wzrost o 3% kw./kw.
 • Wskaznik ROE wyniósł w III kw. 10,8%  (10,5% narastająco)

Wzrost wyniku z tytułu odsetek pomimo niższych stóp procentowych

 • Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 3,2% kw./kw. i 0,6% r/r
 • Wynik z tytułu prowizji  wzrósł o 6,8% r/r

Niższe koszty, wyższa efektywność

 • Koszty operacyjne w I-III kw. 2013 r. obniżyły się o 2,3% r/r
 • Wskaźnik koszty/dochody poprawił się osiągając w III kw. poziom 53%  (55% narastająco)

Mocne filary: jakość aktywów, płynność, kapitał

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,5% na koniec III kwartału 2013 r.
 • Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 91% na koniec września 2013 r.
 • Wskaźnik rdzennego kapitału podstawowego (Core Tier 1) wyniósł na koniec września 2013 r. 13,4%, a całkowity współczynnik wypłacalności (CAR) 14,9%.

Podstawowe dane biznesowe po  I-III kw. 2013 r.:

Jednoczesny wzrost wolumenów i marż na depozytach

 • Solidny wzrost depozytów: o 2,3% kw./kw. i o 9,2% r/r
 • Kontynuacja poprawy marż na depozytach
 • Poprawa struktury depozytów-większy udział rachunków bieżących i oszczędnościowych

Kontynuacja strategicznej zmiany miksu aktywów

 • Sprzedaż kredytów gotówkowych w wysokości 475 mln zł w III kw., wzrost portfela o 29% r/r
 • Obroty faktoringu w III kw. w wysokości 2,6 mld zł, nowa sprzedaż w leasingu w wysokości 500 mln zł
 • Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 1,2 mld zł (11%) od początku roku
 • Zwiększony udział w portfelu kredytów innych niż hipoteczne

Nagrody za jakość potwierdzają  wysoki poziomu obsługi

 • Pierwsze miejsce w rankingu „Bank Przyjazny – Klient indywidualny" magazynu Newsweek
 • Tytuł „Najlepszy bank internetowy dla klientów indywidualnych w Polsce" przyznany przez Global Finance

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach 2013 roku - pobierz pełny tekst informacji prasowej