Informacje prasowe


27.04.2012

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ("Grupa") w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 110,1 mln zł, co oznacza jego wzrost o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011.

Grupa osiągnęła ten wynik dzięki dodatniej dynamice przychodów z działalności podstawowej, ścisłej kontroli kosztów oraz utrzymaniu rezerw na stabilnym poziomie. W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa utrzymała też wysoką jakość aktywów i niski poziom odpisów z tytułu ryzyka.
Propozycja zatrzymania całego zysku za rok 2011 w kapitałach, zgodna z rekomendacjami KNF i zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia, zapewniła poprawę wskaźników kapitałowych Banku i Grupy Kapitałowej. Na koniec marca 2012 roku współczynnik adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 14.3%, podczas gdy wskaźnik kapitału podstawowego (Core Tier 1) utrzymywał się na wysokim poziomie 12.5%.
 
Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku - pełna treść informacji prasowej