Informacje prasowe


23.05.2005

Informacja na temat celów strategicznych Grupy Banku Millennium

Bank Millennium informuje, że w dniu dzisiejszym, 20 maja 2005 r., w Lizbonie odbywa się Dzień Inwestora, zorganizowany przez Millennium bcp – portugalską grupę bankową, która posiada strategiczny pakiet udziałów w Banku Millennium.

W ramach tego spotkania Bank potwierdza strategię wzrostu organicznego, której główne filary i cele do roku 2007 są następujące:
 
W bankowości detalicznej:

  • Koncentracja na sprzedaży krzyżowej zwiększająca z 2,4 do 3 średnią liczbę produktów na klienta oraz osiągnięcie udziału w rynku kredytów konsumpcyjnych na poziomie odpowiadającym wielkości Banku
  • Utrzymanie bardzo silnej pozycji rynkowej w kredytach hipotecznych z docelowym udziałem w rynku nowych kredytów na poziomie 12%
  • Osiągnięcie silnej pozycji rynkowej w kartach kredytowych, z docelowym udziałem w rynku na poziomie 8%
  • Rozwój bankowości klientów zamożnych, podwojenie przychodów operacyjnych netto w tym obszarze oraz osiągnięcie udziału w rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie odpowiadającym wielkości Banku

W bankowości przedsiębiorstw:

  • Pozyskanie znaczącej ilości nowych klientów (1500)
  • Docelowy udział w rynku nowych umów leasingowych na poziomie 7%.

Zaktualizowane cele strategiczne Grupy Banku Millennium określają wskaźnik ROE netto na poziomie 15% (zakładając wskaźnik kapitału podstawowego w wysokości 8%) oraz wskaźnik Koszty/Dochody w wysokości 65% w 2007 roku.