Informacje prasowe


05.04.2017

Fundusz Millennium Dynamicznych Spółek z nagrodą Alfa za 2016 rok

Fundusz Millennium Dynamicznych Spółek, zarządzany przez Annę Otrębę-Górecką i Mirosława Dziółko, otrzymał nagrodę Alfa, przyznawaną przez serwis Analizy Online najlepszym funduszom inwestycyjnym. Został on uznany za najlepszy fundusz 2016 roku w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek.

- Cieszymy się bardzo z przyznania nagrody Alfa naszemu funduszowi. Potwierdza ona niewątpliwie docenienie jakości naszego procesu inwestycyjnego i konsekwencję w realizacji założeń strategii przez Zarządzających. Jesteśmy przekonani, że znajdzie to także odzwierciedlenie w przyszłych wynikach funduszu - mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

Nagrody Alfa przyznano już po raz czwarty. W konkursie wyróżniane są fundusze, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu, skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność funduszu mierzona jest za pomocą wskaźnika Information Ratio (IR). Nagrody przyznawane są tylko tym funduszom, które są dostępne dla szerokiego grona klientów, mają charakter otwarty oraz działają co najmniej od pięciu lat (w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego) lub co najmniej 3 lata (w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego), a ich średni poziom aktywów przekracza 100 mln zł.