Informacje prasowe


16.04.2012

Elektroniczne wypłaty gotówkowe w Banku Millennium

W maju bankowość przedsiębiorstw uruchomi usługę Elektronicznej wypłaty gotówkowej. Ta nowoczesna alternatywa dla czeków i przekazów pocztowych pozwoli przedsiębiorcom rozliczać się ze swoimi klientami nawet bez znajomości ich rachunków bankowych.

Usługę dedykujemy Klientom realizującym duże ilości wypłat gotówkowych typu odszkodowania, stypendia, zaliczki, pożyczki czy wynagrodzenia dla pracowników sezonowych w sytuacji, gdy numer rachunku odbiorcy nie jest znany. Proces został uproszczony do minimum i jest w 100% zdalny - Klient zleca wypłatę za pośrednictwem bankowości internetowej, a zainteresowana osoba odbiera pieniądze w dowolnej placówce Banku - mówi Małgorzata Turlińska, Ekspert Departamentu Bankowości Transakcyjnej.
Klient, składając za pomocą bankowości internetowej zlecenie wypłaty gotówkowej wskazuje:

  • rachunek, z którego dokonana będzie wypłata,
  • okres ważności (datę początkową i końcową) czyli termin, w którym gotówka może być wypłacona,
  • imię, nazwisko i dane adresowe odbiorcy wraz z numerem dokumentu tożsamości lub PESEL
  • kwotę i tytuł wypłaty.

Zalety korzystania z usługi:

  • wygoda - brak konieczności prowadzenia kas własnych i utrzymywania rezerw kasowych,
  • bezpieczeństwo - większe niż w przypadku dyspozycji wypłaty w formie papierowej lub czekiem,
  • dostępność - realizacja wypłaty możliwa w dowolnej placówce Banku,
  • elastyczność - dostępność czterech różnych typów zleceń ułatwia Klientowi zarządzanie płatnościami i dostosowanie wypłat do bieżących potrzeb i zobowiązań Klienta,
  • kontrola - bieżąca informacja o statusach poszczególnych zleceń.