Informacje prasowe


06.03.2014

Dobry początek roku w leasingu

Wzrost finansowania leasingiem jest jednym z pierwszych sygnałów rosnącej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Początek 2014 roku w Millennium Leasing wskazuje na zwiększającą się skłonność firm do zakupów i nowych inwestycji.

Do 6 marca br. Klienci złożyli w Millennium Leasing 3000 wniosków o finansowanie. Dla porównania w  analogicznym okresie ubiegłego roku złożone zostały 1454 wnioski. Przez pierwsze dwa miesiące 2014 roku podpisano 1127 umów leasingowych o wartości 336 mln zł, w porównaniu do 833 umów o wartości 221 mln zł na koniec lutego 2013 r. Oznacza to 35% wzrost liczby i 52% wzrost wartości zawartych umów.

Jak wskazują dane Związku Polskiego Leasingu, leasingiem finansowana jest w Polsce co trzecia inwestycja na rynku ruchomości. Leasing wspiera także absorpcję funduszy unijnych. Łączna wartość aktywnego portfela leasingowego na koniec 2013 roku wyniosła 64,5 mld zł, w porównaniu do 83,9 mld zł wartości portfela kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki.

Trendy – leasing jako uniwersalny sposób finansowania

Zestawienia danych z całego świata pokazują, że leasing dawno przestał być rozwiązaniem  wykorzystywanym głównie do finansowania pojazdów. Dynamicznie rośnie rynek leasingu maszyn, urządzeń oraz nieruchomości, a w Stanach Zjednoczonych i krajach Dalekiego Wschodu - sprzętu i oprogramowania IT.

- Analizując oczekiwania naszych Klientów i zawierane transakcje widać, że także w Polsce leasing dawno przestał być przez firmy kojarzony z zakupem samochodu z kratką. Dziś jest on uniwersalnym i chętnie wykorzystywanym źródłem środków na nowe zakupy i inwestycje. W Millennium Leasing coraz częściej finansujemy nieruchomości, maszyny i urządzenia, w tym pełne linie technologiczne czy złożone, wieloletnie projekty prorozwojowe – mówi Wojciech Rybak, Prezes Zarządu Millennium Leasing. 

Perspektywy na rok 2014

- Optymistyczne dane makroekonomiczne wskazują, że są szanse na ożywienie gospodarcze w 2014 roku. Większa aktywność inwestycyjna firm powinna przyczynić się do wzrostu PKB. Jednym z najłatwiej dostępnych dla przedsiębiorstw źródeł finansowania jest leasing. W Millennium Leasing spodziewamy się w bieżącym roku zwiększenia wartości portfela o około 500 mln zł, do 3,9 mld zł. Będą to środki realnie wspierające rozwój działających w Polsce firm – dodaje Wojciech Rybak. 

Już rok 2013 był dla Millennium Leasing rekordowy, z nowymi umowami o wartości 2,2 mld zł i II miejscem na rynku w zakresie leasingu ruchomości. Szczególnie dobry był IV kwartał 2013 r., który przyniósł nowe umowy o wartości 647 mln zł. W porównaniu z 435 mln zł w ostatnim kwartale 2012 r. oznacza to ponad 48% wzrost, przy dynamice rynku na poziomie 28%.