Informacje prasowe


28.03.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Dobre praktyki CSR Banku Millennium w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

15 działań realizowanych przez Bank Millennium na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego zostało wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018” przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyróżnione działania były kierowane zarówno do społeczności lokalnych (program edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, program wolontariatu pracowniczego „Millantrop”, edukacja kulturalna, wspieranie rozwoju innowacyjności), klientów (zwiększanie dostępności usług finansowych dla osób niepełnosprawnych, słuchanie głosu klienta i wprowadzanie udogodnień w obsłudze), pracowników (akcje dla pracujących rodziców w ramach programu „Rodzice na tak”, „Millennium Active Zone” – promocja sportu wśród pracowników), jak i środowiska naturalnego.

Zaprezentowane w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu praktyki, to tylko część z aktywności realizowanych przez Bank Millennium. Z pełnym opisem działań oraz sposobu zarządzania CSR można zapoznać się w „Raporcie niefinansowym Grupy Banku Millennium za 2018 rok”: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl. W raporcie przedstawione zostały również priorytety w działalności społecznej banku, którymi są: promowanie wolontariatu pracowniczego, edukacja finansowa dzieci oraz rozwój bankowości bez barier.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” to jedyna publikacja w Polsce prezentująca inicjatywy realizowane przez firmy na rzecz społeczeństwa i środowiska. Dobre praktyki zaprezentowane w raporcie są pogrupowane według 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.