Informacje prasowe


30.10.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Dalsza cyfryzacja, klientocentryzm i behawioralna personalizacja w nowej strategii Banku Millennium

Nowa strategia Banku Millennium na lata 2018-2020 odpowiada na zmieniające się warunki rynkowe. Bank jest w pełni gotowy na wyzwania przyszłości - posiada efektywny kosztowo model biznesowy oraz zasoby pozwalające wykorzystać nadchodzące zmiany na swoją korzyść. Zakładając stabilność systemu regulacyjnego, prawnego i podatkowego Bank zamierza osiągnąć 1 mld zł zysku netto w 2020 roku i współczynnik ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju.

- Zgodnie z nową strategią do roku 2020 Bank Millennium zamierza znaleźć się wśród największych, a przede wszystkim najbardziej efektywnych banków w Polsce, co w rezultacie przyniesie podwojenia tempa akwizycji nowych klientów (600 tys. w trzy lata) oraz wiodący w branży zysk dla akcjonariuszy. Sednem nowej strategii jest wykorzystanie mocnych stron organizacji i oparcie ich na pięciu filarach rozwoju - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. - Dzięki inspirującemu środowisku pracy opartemu na kulturze „agile” chcemy też wygrywać wyścig o utalentowanych i zaangażowanych pracowników.

5 filarów rozwoju do 2020 roku

   1. Klientocentryzm czyli jakość i personalizacja na masową skalę
Oczekiwania i rzeczywiste potrzeby klientów są dzisiaj w znacznej mierze kształtowane przez pozytywne doświadczenia pozabankowe, dlatego chcemy stać się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce. Dzięki wykorzystaniu Big Data (dane wewnętrzne i zewnętrzne) stworzyliśmy praktyczną biznesowo segmentację behawioralną. Wdrożenie oferty rozwiązań finansowych odpowiadających 1:1 potrzebom klientów we właściwym kontekście i czasie nastąpi w 2018 roku (na bazie innowacyjnego, stworzonego wewnętrznie silnika real-time CRM)

   2. #Digitalizacja2020
Jesteśmy lidem bankowości cyfrowej i bierzemy aktywny udział w wyścigu po zdobycie bezpośredniej relacji z klientem w warunkach otwartej bankowości. Nasze produkty i usługi coraz częściej zaspakajają i będą zaspokajać okołofinansowe potrzeby klientów (pomoc w zakupach, ubezpieczenia, opłaty za bilety komunikacji miejskiej czy dostęp do e-administracji). By pozostać bankiem pierwszego wyboru, będziemy nadal przewodzić w innowacjach, eksplorować nowe platformy i usprawniać codzienne życie klientów.

   3. Rosnąca wydajność
Wiodąca efektywność kosztowa wspierana jest przez unikatowe połączenie automatyzacji, skalowalności i elastyczności. Już teraz jesteśmy wydajną kosztowo firmą gotową do skalowania biznesu przy nieznacznych kosztach i rozszerzania swojej obecności w cyfrowym ekosystemie. W kolejnych latach planujemy dalszą automatyzację (potencjalny wzrost wydajności w back office dzięki aplikacji Artificial Intelligence, pilotażowe projekty w obszarze przetwarzania języka naturalnego i chat-bot’ów).

   4. Wykorzystanie nadchodzących zmian regulacyjnych
PSD2 i MIFID2 wywierają presję na tradycyjnych graczy, ale oferują też zupełnie nowe możliwości. Nasze sprawdzone wewnętrzne kompetencje cyfrowe i technologiczne zostaną w najbliższej przyszłości uzupełnione na bazie współpracy z FinTechami. W poszukiwaniu partnerów koncentrujemy się na rozwoju działalności biznesowej, a nie budowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Potencjalna współpraca wchodzi w grę tylko w zakresie usług o wartości dodanej, zwłaszcza w segmencie Detalicznym i Mikroprzedsiębiorstw oraz Innowacyjnych i specjalistycznych technologii (biometria, AI, Robo-doradztwo).

   5. Przyspieszony wzrost
Zamierzamy być liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku. Już dziś jesteśmy numerem jeden w akwizycji nowych klientów, a w ciągu najbliższych 3 lat chcemy podwoić to tempo i osiągnąć dwucyfrowy wzrost wolumenu w wybranych kluczowych obszarach. Jesteśmy też otwarci na nowe możliwości w zakresie wzrostu nieorganicznego.

Nowe silniki wzrostu:

  • Produkty inwestycyjne - w oparciu o istniejący model obsługi klientów zamożnych i potencjał kanałów cyfrowych będziemy kierować ofertę do klientów indywidualnych. Wprowadzimy przełomowe modele cyborg- i robo-doradcze, by w pełni wykorzystać potencjał kanałów cyfrowych
  • Kredyty konsumpcyjne - oczekujemy, że rynek consumer finance będzie rósł 6% rocznie. Wobec możliwości jakie daje dyrektywa PSD2 chcemy zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, szczególnie skierowanych do nowych klientów o 40% do 2020 roku.
  • Biznes - w oparciu o ofertę bankowości detalicznej chcemy przygotować nową propozycję dla mikroprzedsiębiorstw wykorzystującą przede wszystkim rozwiązania cyfrowe i produkty leasingowe. Do 2020 roku chcemy zwiększyć bazę klientów o 42%.
  • Oferta dla MSP i korporacji - będzie bazować na zoptymalizowanym podejściu sektorowym, planowaniu sprzedaży i jeszcze lepszej ofercie cyfrowej. Do 2020 roku chcemy zwiększyć bazę klientów korporacyjnych o 19%.

Bank chce osiągać zamierzone cele w sposób etyczny, opierając się w relacjach z interesariuszami na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.