Informacje prasowe


12.06.2003

Cykl seminariów dla przedsiębiorców organizowany przez Bank Millennium

Ocena sytuacji gospodarczej Polski w drugiej połowie 2003 roku w świetle wyników referendum nt. akcesji do Unii Europejskiej były tematem kolejnego spotkania dla przedsiębiorców z cyklu spotkań ze środowiskiem biznesu organizowanych przez Bank Millennium.

Dr Jacek Saryusz-Wolski, były Minister ds. Europejskich przedstawił podstawowe problemy związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i omówił wpływ wyników referendum na sytuację gospodarczą Polski w następnym półroczu.
Sytuacja gospodarcza w regionie dolnośląskim w roku 2003 i po wejściu do Unii Europejskiej, a także instrumenty unijne wspomagające rozwój MSP były tematem wykładu Pana Dariusza Podyma, Wiceprezesa Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Dr Mirosław Gronicki, Główny Ekonomista Banku Millennium, przedstawił z kolei analizę bieżącej sytuacji polskiej gospodarki oraz prognozę Banku Millennium na lata 2003-2004, ze wskazaniem zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, jakie gospodarka może napotkać na ścieżce ożywienia. Przedstawiony został także wpływ sytuacji gospodarczej na polski sektor bankowy.
 
Wrocławskie spotkanie jest już drugim z cyklu seminariów organizowanych przez Bank Millennium dla przedsiębiorców w największych regionach kraju. Następne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w lipcu.