Informacje prasowe


09.01.2003

BIG Bank GDAŃSKI SA zmienił nazwę na Bank Millennium SA

BIG Bank GDAŃSKI SA informuje, iż 8 stycznia 2003 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu zmiany w statucie Banku polegającej na zmianie firmy Banku.

Tak więc 8 stycznia 2003 roku BIG Bank GDAŃSKI SA zmienił nazwę na Bank Millennium SA.

Zmiana nazwy banku zamyka zasadniczy etap wdrożenia nowej strategii jego rozwoju. Jej najważniejszymi elementami było: wprowadzenie nowej segmentacji rynku i powstanie specjalistycznych linii biznesowych, wdrożenie nowoczesnego systemu operacyjnego, przebudowa sieci sprzedaży i rozwój automatycznych kanałów dystrybucji oraz reorganizacja służb wsparcia. Zmiany te umożliwiają rozszerzenie oferty banku oraz zasadniczą poprawę jakości usług oferowanych jego klientom przez wyodrębnione sieci sprzedaży: Millennium (usługi dla klientów indywidualnych), Millennium Biznes (usługi dla małych firm), Bank Millennium PRESTIGE (usługi bankowości prywatnej) i Bank Millennium Bankowość Przedsiębiorstw (usługi dla średnich i dużych firm).
Zmiana nazwy banku nie powoduje konieczności zmiany umów zawartych pomiędzy bankiem i jego klientami oraz nie zmienia dotychczasowych zasad współpracy z klientami i partnerami banku.
 
Decyzję o zmianie nazwy banku poprzedziły specjalistyczne badania marketingowe przeprowadzone wśród jego klientów. Wykazały one, iż nazwa Bank Millennium pełniej oddaje system wartości oferowanych przez bank, jest synonimem nowoczesnych usług finansowych i ma wysoką akceptację jako nazwa dla banku o uniwersalnej strukturze usług i produktów.
Dodatkowo nazwa Bank Millennium - pełniąc rolę "marki parasolowej" - porządkuje architekturę marek rodziny Millennium używanych przez poszczególne linie biznesowe banku i tworzy nową przestrzeń do wspólnych działań marketingowych.
 
Bank Millennium, łącząc najlepsze tradycje Banku Gdańskiego S.A., Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., BIG BANKU S.A. i BIG Banku GDAŃSKIEGO SA z nowoczesną koncepcją bankowości Millennium, koncentrować się będzie na realizacji przyjętego programu rozwoju zakładającego wzrost wartości dla akcjonariuszy i oferowanie nowoczesnych, wygodnych usług finansowych dla klientów.