Informacje prasowe


19.04.2011

Bankowy papier wartościowy Samuraj I w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi emisję nowego produktu strukturyzowanego Samuraj I, powiązanego z wartością indeksu NIKKEI 225

Samuraj I to trzyletni bankowy papier wartościowy denominowany w złotych, z pełną ochroną kapitału w dacie zapadalności. Zysk z produktu uzależniony jest od kształtowania się poziomu indeksu NIKKEI 225, najważniejszego indeksu giełdy papierów wartościowych w Tokio, skupiającego 225 największych spółek notowanych na tej giełdzie.
Inwestor zarabia na wzroście indeksu. Finalny poziom partycypacji zależy od poziomu indeksu obserwowanego w ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy inwestycji: 

  • jeżeli indeks nie dotknie lub nie przekroczy 140% wartości początkowej, partycypacja wyniesie 60% (przypadek umiarkowanych wzrostów indeksu); 
  • jeżeli poziom 140% wartości początkowej indeksu został dotknięty bądź przekroczony, partycypacja wyniesie 30% (przypadek mocnych wzrostów indeksu).

Kwota wykupu produktu Samuraj I obliczana jest na podstawie następującej formuły:
Jeżeli przez pierwsze 18 miesięcy trwania inwestycji indeks nigdy nie będzie wyższy bądź równy 140% wartości początkowej, w dacie zapadalności Klient otrzyma: 
100% + 60% * MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU - 1] 
Jeżeli przez pierwsze 18 miesięcy trwania inwestycji indeks chociaż jeden raz będzie wyższy bądź równy 140% wartości początkowej, w dacie zapadalności Klient otrzyma: 
100% + 30% * MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU - 1]
Najważniejsze informacje o BPW Samuraj I:

  • Emitent: Bank Millennium
  • Okres subskrypcji: od 15 kwietnia 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r., do godz. 16.00
  • Data rozliczenia transakcji: 29 kwietnia 2011 r. do godziny 11.00
  • Okres inwestycji: 3 lata
  • Data wykupu: 2 maja 2014 r.
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota: 25 000 zł
  • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100% zainwestowanego kapitału w terminie zapadalności.