Informacje prasowe


07.02.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wprowadza zielony kredyt dla firm

Bank Millennium udostępnił firmom kredyt na finansowanie projektów fotowoltaicznych. Kredyt dostępny jest w dwóch wariantach - do 2 mln zł, bez wkładu własnego i dodatkowych zabezpieczeń (100% energii na potrzeby własne) oraz do 20 mln zł, z wkładem własnym od 10% do 20% i minimalną autokonsumpcją energii na poziomie 50%.

- Banki tworzą finansowy krwioobieg, w związku z czym przypisano im rolę katalizatora zielonej transformacji w gospodarce. Dlatego w najbliższych latach strumień finansowania będzie dość intensywnie przekierowywany w stronę przedsięwzięć i firm prośrodowiskowych. My chcemy pójść o krok dalej. W ubiegłym roku uruchomiliśmy projekt strategiczny EU Green Financing, w ramach którego przygotowujemy infrastrukturę produktowo-procesową, by efektywnie wspierać firmy w ich zrównoważonym rozwoju, realizacji zielonych inwestycji oraz transformacji energetycznej. Chcemy oferować nie tylko zielone produkty, ale też wsparcie eksperckie w pozyskaniu środków pomocowych. To wynika z naszej strategii, której ważną częścią jest strategia ESG. Planujemy kolejne zielone produkty, będziemy też aktywnie uczestniczyć w dystrybucji środków z programów unijnych – mówi Antonio Pinto, Członek Zarządu Banku Millennium.


Kredyt na fotowoltaikę - autokonsumpcja

Kredytem można sfinansować 100 % kosztów budowy (netto) mikro i małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej w całości na potrzeby własne. Kwota kredytu to maksymalnie 2 mln zł. Bank nie wymaga w tym przypadku wkładu własnego, a kredyt udzielany jest bez dodatkowych zabezpieczeń. Okres kredytowania to maksymalnie 7 lat.


Kredyt na fotowoltaikę - mix

Można nim sfinansować od 80% do 90% całkowitych kosztów budowy (netto) instalacji fotowoltaicznej, z produkcją energii odnawialnej na sprzedaż i potrzeby własne, z minimalnym 50% poziomem autokonsumpcji. W przypadku powołania spółki celowej, która będzie zajmować się wytwarzaniem energii z finansowanej instalacji, sprzedaż tej energii udziałowcom spółki oraz grupie przedsiębiorstw z nią powiązanych jest traktowana jako konsumpcja własna. Elementem inwestycji może też być zakup i montaż magazynu energii o mocy do 10 MW włącznie. Maksymalna kwota tego kredytu to nawet 20 mln zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1kWp mocy projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz 7 tys. zł za 1kW mocy magazynu energii). Maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Ten wariant kredytu wymaga zabezpieczeń.

Szczegóły oferty dostępne są u doradców bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.