Informacje prasowe


05.11.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium udostępnił firmom finansowanie wierzytelności

Bank Millennium oferuje firmom od października nowe rozwiązanie w postaci finansowania wierzytelności. To uzupełnienie oferty faktoringowej przydatne w sytuacji, gdy umowy handlowe z kontrahentami zawierają zakaz cesji czyli brak możliwości zbycia wierzytelności.

Rozwiązanie skierowane jest głównie do tych firm, które współpracują z dużymi podmiotami, takimi jak sieci handlowe, międzynarodowe koncerny czy spółki córki zagranicznych firm. To właśnie w umowach z tego typu kontrahentami występują często zapisy o zakazie cesji wierzytelności. W przypadku takich umów firma nie może skorzystać z klasycznych usług faktoringu, może natomiast pozyskać środki dzięki usłudze finansowania wierzytelności.

Korzystanie z takiego rozwiązania wymaga podjęcia po stronie banku decyzji kredytowej dotyczącej przyznania klientowi limitu finansowania , ustanowienia zastawu rejestrowego i finansowego na rachunku klienta w banku (do spłat od kontrahentów) oraz dostępu do systemu WEB Faktor. Po zawarciu umowy z bankiem klient przedstawia fakturę (maksymalny termin jej płatności to 90 dni), a w zamian otrzymuje finansowanie do 100% wartości faktury. Spłata od kontrahenta dokonywana jest na rachunek klienta, z którego bank automatycznie pobiera środki na spłatę udzielonego klientowi finansowania.

WEB faktor to system online do rozliczeń w ramach zawartej z klientem umowy, oferujący zaawansowaną aplikację dla klienta. Służy do elektronicznej wymiany danych pomiędzy bankiem i klientem, posiada też rozbudowany moduł raportowy. Aplikacja dostępna jest przez stronę internetową i nie wymaga przeprowadzania instalacji na komputerze klienta. Wszelkie informacje dostępne są dla klienta on-line i pozwalają firmie na analizę i skuteczne zarządzanie umową oraz wszechstronną ocenę współpracy z kontrahentami.