Informacje prasowe


19.06.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium ponownie ze Złotym Listkiem CSR

Konsekwentne działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i mierzalne sukcesy w dziedzinie ograniczenia zużycia zasobów zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. W imieniu Banku nagrodę odebrała Magdalena Trzynadlowska, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju.

- Fantastycznie, że transformacja w kierunku zrównoważonego biznesu nie jest tylko chwilowym trendem ale koniecznością i że my aktywnie w niej uczestniczymy. Otrzymana po raz kolejny najwyższa nagroda jaką jest Złoty Listek CSR, to najlepsze tego potwierdzenie – – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium. - W 2022 roku, obok mierzalnego efektu w postaci obniżenia o ponad 50% emisji własnych gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 2020, rozszerzyliśmy ofertę produktową o fundusze inwestycyjne promujące aspekty ESG, podjęliśmy działania wspierające uchodźców z Ukrainy oraz kontynuowaliśmy działalność edukacyjną dorosłych i dzieci.

Listki CSR, coroczne zestawienie firm najbardziej zaangażowanych społecznie, jest przygotowywane już od 12 lat przez tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podobnie jak w roku poprzednim – prócz Złotych, Srebrnych i Białych – przyznane zostaną także Listki Zielone. Trafiają one do firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z dostawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami.

Złoty Listek CSR otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.