Informacje prasowe


28.03.2013

Bank Millennium opublikował interaktywny raport roczny

Bank Millennium opublikował na swojej stronie internetowej interaktywną wersję raportu rocznego spółki za rok 2012. Raport zawiera sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z realizacji zasad ładu korporacyjnego oraz raport CSR i dostępny jest pod adresem http://raportroczny.bankmillennium.pl.

Dzięki intuicyjnym i  różnorodnym ścieżkom nawigacji oraz specjalistycznym funkcjom raport pozwala na szybki dostęp do poszczególnych części dokumentu oraz łatwe odnalezienie szczegółowych not zawartych w sprawozdaniu finansowym. Raport został wzbogacony o interaktywne wykresy, możliwość  pobierania jego poszczególnych części w wersji PDF oraz wirtualny koszyk, który pozwala na skomponowanie własnego pliku PDF lub bezpośredni wydruk wybranych części raportu. Użytkownicy znajdą też sekcję, w której będą mogli pobrać interesujące ich dane liczbowe w formacie Microsoft Excel oraz obejrzeć zapis z konferencji Banku poświęconej wynikom roku 2012.
Ta wersja raportu istotnie ułatwia dostęp do danych prezentowanych w naszym raporcie i pozwala wygodnie je agregować i opracowywać – powiedział Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami Banku Millennium. Tym samym stanowi  istotny element w naszej otwartej komunikacji z rynkiem.