Informacje prasowe


29.09.2011

Bank Millennium Najlepszym bankiem dla firm

Bank Millennium został zwycięzcą tegorocznego rankingu miesięcznika Forbes zdobywając 5 gwiazdek i tym samym tytuł „Najlepszego banku dla firm".

Bank zdobywając tytuł „Najlepszego banku dla firm dowiódł, że przygotowanie oferty produktowej oraz wdrożenie standardów obsługi dla Klientów w bardzo istotnym dla Banku segmencie rynku, jakim są małe firmy, ma dla niego strategiczne znaczenie. Niezależna ocena oferty depozytowej, kredytowej oraz jakości obsługi Klientów przeprowadzona przez ekspertów magazynu „Forbes" właśnie to potwierdziła - mówi Dariusz Dzwonnik, Dyrektor Segmentu Klientów Biznes w Banku Millennium.
  
W rankingu Forbes-a oceniono banki w czterech ważnych z punktu widzenia Klienta kategoriach: najtańszy "Koszyk Forbesa" w której oszacowano wysokość opłat związanych z prowadzeniem rachunku i podstawową obsługą; najlepsza oferta kredytów, najlepsza oferta lokat oraz jakość obsługi Klienta.
Bank Millennium skupił się na uproszczeniu obsługi bieżącej Klienta oraz procesu oceny ryzyka kredytowego. Wśród najnowszych wprowadzonych rozwiązań, wysoko ocenionych przez Klientów, na szczególną uwagę zasługują:
  • rezygnacja z konieczność przedkładania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokumentów rejestrowych (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o numerze REGON) w sytuacji, kiedy Bank może sprawdzić podane dane w ogólnie dostępnych rejestrach. Działanie Banku w tym zakresie jest zbieżne z założeniem ustawy o likwidacji barier w administracji;
  • ocena ryzyka zdolności kredytowej w oparciu o dotychczasową współpracę Klienta z Bankiem. Bank stosuje uproszczony proces oceny zdolności kredytowej w oparciu o historię współpracy oraz obrotów na rachunkach Klienta. Dzięki temu podejściu Klient może skorzystać z produktów kredytowych finansowania bieżącego bez przedstawiania dokumentów finansowych;
  • możliwość jednoczesnego wnioskowania o kilka produktów finansowania obrotowego np. kredytu w rachunku bieżącym wraz z kartą kredytową podczas jednego procesu oceny zdolności kredytowej;
  • kredyt w Koncie Biznes Trade, który udzielany jest bez prowizji przygotowawczej oraz bez naliczania odsetek jeżeli Klient korzysta z kredytu nie dłużej niż 7 dni w miesiącu - takie rozwiązanie dla Klientów small business w Polsce oferuje jedynie Bank Millennium.