Informacje prasowe


15.12.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium dziesiąty raz w składzie Respect Index

Bank Millennium znalazł się po raz dziesiąty w składzie Respect Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład Respect Index weszło 28 spółek, wśród których znajduje się 7 banków. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), a także audyt prowadzony przez niezależną firmę doradczą. Badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku.

- Obecność w składzie Respect Index po raz dziesiąty to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie, że jesteśmy działającą w zrównoważony i przejrzysty sposób spółką. To jeden z dwóch indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie, w skład którego wchodzi Bank Millennium. Od 2017 roku jesteśmy również obecni w FTSE4Good Emerging Index. – podkreśla Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium. Naszą konsekwencję w budowaniu zrównoważonej firmy doceniono zarówno w Polsce jak i za granicą. Zostaliśmy wyróżnieni w Rankingu Odpowiedzialnych Firm - zestawieniu największych polskich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz nagrodzeni Srebrnym Listkiem CSR. Bank Millennium został również uznany za Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR). Międzynarodowy magazyn branży finansowej Euromoney docenił nas za transparentny sposób prezentowania działań CSR, różnorodność i złożoność programów, a przede wszystkim innowacyjne podejście do klientów sprawiające, że korzystanie z usług Banku Millennium jest proste i łatwe. – dodaje Fernando Bicho.

W Banku Millennium działania CSR są integralną częścią strategii i wspierają realizację celów biznesowych. Zgodnie z wytycznymi strategii 2020, bank koncentruje się na trzech grupach interesariuszy: klientach, pracownikach i społecznościach lokalnych.

Działania skierowane do klientów odnoszą się do udostępniania bankowości bez barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych, oferowania poza - bankowych funkcjonalności cyfrowych np. dostępu do e-administracji oraz przestrzegania etycznych zasad sprzedaży. Programy dla pracowników dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach: edukacji finansowej, edukacji kulturalnej i wolontariacie pracowniczym.

Wszystkie działania CSR są corocznie od 11 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

Zobacz wideo