Informacje prasowe


25.04.2012

7% na Lokacie promocyjnej IKE

Teraz w Banku Millennium można powiększyć swoje emerytalne oszczędności o zysk z trzymiesięcznej Lokaty promocyjnej IKE oprocentowanej 7% w skali roku. Lokatę można otworzyć po uprzedniej wpłacie na IKE z funduszami Millennium TFI.

Atrakcyjna lokata promocyjna IKE ma zachęcić Klientów do podzielenia oszczędności na część krótko- i długookresową. Z jednej strony wiemy, że Polacy wolą inwestować na stosunkowo krótkie terminy - głównie 3 miesiące, z drugiej mamy świadomość, jak ważne jest samodzielne odkładanie na emeryturę. Stąd nasza propozycja - mówi Marek Ubysz, Kierujący Wydziałem Produktów Oszczędnościowych.
Lokata Promocyjna IKE to:
 • stałe oprocentowanie 7% w skali roku
 • może być otwarta na 3 miesiące po wcześniejszej wpłacie na IKE z funduszami Millennium TFI
 • minimalna wpłata - 5 000 zł, maksymalna - 10 578 zł (limit wpłat na IKE w 2012r.)
 • kwota lokaty nie może być wyższa niż kwota przelewu na IKE
 • może być otwarta jako lokata odnawialna (odnowi się na warunkach zgodnych z Cennikiem)
Z naszych obserwacji wynika, że jedynie niewielka część posiadaczy IKE w pełni wykorzystuje dostępny limit wpłat. Większość klientów oszczędza niewielkie kwoty, nie przekraczające 300 zł w skali miesiąca. - wyjaśnia Mirosław Kuźmiński, Członek Zarządu Millennium TFI SA - Obserwujemy raczej zachowawcze podejście do wyboru strategii inwestycyjnych. Klienci wybierają subfundusze bezpieczne lub z niewielką ekspozycją na akcje (Depozytowy i Stabilnego Wzrostu). Tymczasem myśląc o długoterminowym oszczędzaniu warto wziąć pod uwagę strategie inwestycyjne z większą ekspozycją na rynek akcji. W długim okresie strategia ta powinna przynieść wyższą stopę zwrotu. Polecam przy tym formułę, w której poziom zaangażowania w akcje wynika z aktualnego wieku. Wiek należy odjąć od liczby 100. Przykładowo trzydziestolatek może zainwestować agresywnie 70% swojego portfela. Osoby bardziej wrażliwe na ryzyko mogą odejmować swój wiek od liczby 80.
Korzyści IKE z funduszami Millennium TFI wraz z atrakcyjnie oprocentowaną lokatą:
 • środki zgromadzone w IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych
 • wyższe zyski - dłuższa perspektywa czasowa pozwala na osiągnięcie wyższych zysków
 • samodzielny wybór strategii inwestycyjnej - niezależnie od podjętej decyzji, zawsze można zmienić strukturę oszczędzania
 • elastyczny program - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, zależą one wyłącznie od preferencji i oczekiwań klienta
 • dostęp do informacji - możliwość sprawdzenia wysokości zgromadzonego kapitału - codzienna informacja o aktualnej wartości jednostek uczestnictwa
 • dodatkowy zysk z 3-miesięcznej lokaty oprocentowanej 7% w skali roku