Informacje prasowe


19.11.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
1,25% w skali roku na koncie oszczędnościowym w Banku Millennium

Bank Millennium oferuje w ramach promocji oprocentowanie w wysokości 1,25% w skali roku dla nowych środków do 50 tys. zł, wpłacanych na Konto Oszczędnościowe Profit.

W ramach promocji „Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym Profit, edycja 33”, posiadacze Konta Oszczędnościowego Profit w Banku Millennium otrzymują 1,25% w skali roku dla nowych środków do 50 tys. zł. przez okres 62 dni. Dla nadwyżki powyżej 50 tys. zł obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe.

- Konto oszczędnościowe jest doskonałym narzędziem do oszczędzania. Pozwala na swobodne gromadzenie pieniędzy, wpłaty jednorazowe lub cykliczne, oraz ich wypłatę w dogodnym momencie bez utraty odsetek, w dowolnym miejscu i czasie. Można je otworzyć i obsługiwać online, np. w aplikacji mobilnej - mówi Robert Chorzępa, kierujący wydziałem produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych w Banku Millennium.

Promocja trwa do 11 grudnia 2021 r. Nowe środki to środki przekazane na Konto Oszczędnościowe Profit po dniu badania sald, czyli po 8 października 2021 r. Więcej informacji na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/rachunki-oszczednosciowe/konto-oszczednosciowe-profit

Nota prawna
Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 62 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,25% w skali roku* do 50 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 18.10.2021 r. do 11.12.2021 r. Oprocentowanie promocyjne dla kolejnych uznań nowymi środkami będzie obowiązywało do 62. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowymi środkami. Dla nadwyżki nowych środków ponad 50 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Można korzystać tylko z jednej promocji na danym Koncie Oszczędnościowym Profit w tym samym czasie. Szczegóły w Regulaminie promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 33”. Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunków oszczędnościowych (w tym Konta Oszczędnościowego Profit) określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz Cennik usług – prowizje i opłaty. Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 7,50 zł (za wyjątkiem przelewów realizowanych na Konto 3600 Junior, które są realizowane bezpłatnie). Powyższe regulacje dostępne są w placówkach banku oraz na www.bankmillennium.pl
* Do 9.11.2021 r. oprocentowanie promocyjne nowych środków wynosiło 0,5% w skali roku.