Press news

Zgoda KPWiG na wprowadzenie obligacji Banku do publicznego obrotu

26.11.2002


W dniu 26 listopada 2002 r., Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu obligacji Banku, które będą oferowane w ramach programu emisji obligacji. Szczegółowe warunki emisji zostaną opublikowane w formie raporu bieżącego Banku.