Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (Millennium Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przez Bank Millennium Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna.

24.03.2023 o godz. 20:13

Raport bieżący nr 10/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z 13 lutego 2023 roku informuje, że w dniu 24 marca 2023 roku Bank otrzymał informację o wydaniu w dniu 23 marca 2023 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (Millennium Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przez Bank Millennium Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna.

Wskazana wyżej decyzja oznacza, że spełnił się warunek zawieszający Transakcji opisanej w Raporcie Bieżącym nr 7/2023 z 13 lutego 2023 roku tj. uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR