Zmiana ratingów Banku Millennium przez agencję Fitch

05.08.2022 o godz. 16:29

Raport bieżący nr 25/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”), obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:

Długoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do 'BB' (poprzednio 'BBB-'). Perspektywa ratingu jest stabilna,
Krótkoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do ‘B’ (poprzednio ‘F3’),
‘Viability Rating’ (VR) do 'bb' (poprzednio 'bbb-'),
Narodowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) do 'BBB+(pol)' (poprzednio ‘A(pol)’).

Rating narodowy krótkoterminowy ‘National Short-term Rating’ został utrzymany na poziomie ‘F1(pol)’.

W swoim raporcie, Fitch stwierdził m.in:

‘Ratingi Millennium odzwierciedlają presję na kapitały wynikającą w przeważającej mierze z ponadprzeciętnego zaangażowania banku w produkty, które stały się przedmiotem rządowej lub sądowej interwencji, mających negatywny wpływ na raportowaną zyskowność. Jednocześnie, są one wspierane przez solidną pozycję rynkową, zadowalającą podstawową rentowność i jakość aktywów, jak również silny profil pod względem finansowania i płynności.’

Fitch wycofał rating ‘Support Rating’ Banku Millennium ponieważ nie jest on już właściwy z punktu widzenia oceny przeprowadzanej przez agencję w oparciu o jej zaktualizowane kryteria „Bank Rating Criteria” opublikowane w dniu 12 listopada 2021r. W oparciu o te kryteria, Fitch przyznał Bankowi rating ‘Shareholder Support Rating’ (SSR) na poziomie 'b'.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Fitch: https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-downgrades-bank-millennium-to-bb-outlook-stable-05-08-2022link otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR