Powiadomienia o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku.

20.08.2021 o godz. 20:15

Raport bieżący nr 27/2021

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 20 sierpnia 2021 r. Bank otrzymał od dwóch Członków Zarządu Banku powiadomienia o zbyciu akcji Banku.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR