Zezwolenie KNF na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny S.A.

21.05.2021 o godz. 14:05

Raport bieżący nr 19/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz nr 17/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku Bank powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny S.A., którego jedynym akcjonariuszem jest Bank.

KNF wydała zezwolenie na utworzenie Millennium Banku Hipotecznego S.A. w dniu 16 czerwca 2020 r., dlatego rozpocznie on działalność operacyjną nie później niż w dniu 16 czerwca 2021 r., albowiem po tym dniu, w przypadku braku podjęcia działalności, utraciłyby moc zezwolenia, o których mowa w niniejszym raporcie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne