Potwierdzenie ratingów Banku Millennium przez agencję Fitch

06.10.2020 o godz. 12:30

Raport bieżący nr 29/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 5 października 2020 roku agencja ratingowa Fitch („Fitch”), po dokonaniu rocznego przeglądu pozostawiła na niezmienionych poziomach ratingi Banku oraz perspektywy dla głównych ocen ratingowych, tj.:

Rating długoterminowy (LT IDR): BBB-; perspektywa: stabilna,

Rating krótkoterminowy (ST IDR): F3,

Viability Rating: bbb-,

Rating wsparcia: 4,

Krajowy rating długoterminowy (Natl LT): A(pol); perspektywa: stabilna,

Krajowy rating krótkoterminowy (Natl ST): F1(pol).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR