Zezwolenie KNF na utworzenie przez Bank Millennium S.A. banku hipotecznego

16.06.2020 o godz. 18:10

Raport bieżący nr 17/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku Bank powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod firmą „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40.000.000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120.000.000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez Bank po cenie emisyjnej 3 zł każda akcja.

Podstawa prawna:
art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne