Raporty bieżące

Korekta do wstępnych (niezaudytowanych) wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019.

03.02.2020 o godz. 12:15

Raport bieżący Nr 4/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje korektę do „Wstępnych (niezaudytowanych) wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019” opublikowanych raportem nr 4/2020 w dniu 3 lutego 2020 r.

Korekta dotyczy jedynie nazw wskaźników w tabeli pt. „Główne wskaźniki kapitałowe i płynności” na stronie 8.

Korekta dotyczyła tylko raportu w wersji polskiej (wersja angielska pozostaje bez zmian).

Wstępne (nieaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2019 r.

 

PODSTAWA PRAWNA:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).