Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku.

17.04.2019 o godz. 14:06

Raport bieżący nr 12/2019

Bank Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r. w kwocie 73,3 milionów złotych (łącznie z korektą składki wniesionej w 2018 roku). Przedmiotowa kwota zostanie rozpoznana w ciężar wyniku pierwszego kwartału 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna