Raporty bieżące


30.01.2024 - godz. 06:59

Raport bieżący nr 2/2024

Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium IV kw. 2023 r. / 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 4-ty kwartał 2023 r./2023 r.”.

Jednocześnie Zarząd informuje, że załączone wybrane wyniki finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych, które zostaną zawarte w raporcie rocznym za 2023 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załączniklink otwiera się w nowym oknie