Raporty bieżące


07.03.2024 - godz. 12:45

Raport bieżący nr 5/2024

Powiadomienia o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium („Bank”) informuje, że Bank otrzymał od Członków Zarządu Banku powiadomienia o zbyciu akcji Banku w dniach 5 i 6 marca 2024 r.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR