Raporty bieżące


26.04.2024 - godz. 15:00

Raport bieżący nr 14/2024

Aktualizacja ratingów Banku Millennium oraz zmiana perspektywy ratingowej przez agencję Moody’s

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”), potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe ratingi depozytowe Banku na poziomie Baa3/P-3 oraz zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego Banku na pozytywną z negatywnej.

Dodatkowo Moody’s podtrzymał ocenę indywidualną BCA Banku na poziomie ba3, skorygowaną ocenę Adjusted BCA na poziomie ba2, rating (P)Ba2 programu niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji w programie EMTN oraz rating Ba2 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji Banku.

Szczegóły dostępne są na stronie Moody’s:

https://www.moodys.com/research/Moodys-Ratings-affirms-Bank-Millenniums-Baa3-long-term-deposit-ratings-changes-Rating-Action--PR_489023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR