Dialog z Klientami

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji z Klientami realizowane są następujące działania:

Zapewnienie wielu możliwości kontaktu z Bankiem

Klienci mają możliwość kontaktu z Bankiem przez wiele kanałów: sieć oddziałów w całym kraju, serwis telefoniczny, internetowy oraz bankowość mobilną.

Szkolenia dla pracowników

Cykliczne szkolenia zapoznają Pracowników Banku ze standardami kontaktów, sprzedaży i obsługi Klientów. Ich efektem jest poprawa jakości relacji i komunikacji z Klientami.

Badania opinii Klientów

Na podstawie ich wyników wprowadzane są usprawnienia w strukturze produktów i usługach Banku.

Badania jakości obsługi Klientów

Przeprowadzane są cyklicznie w oddziałach, call center i bankowości internetowej, a ich wyniki służą wprowadzeniu zmian podnoszących poziom obsługi Klientów.

Rzetelna komunikacja marketingowa

Komunikaty marketingowe przekazują informacje o produktach i usługach bankowych w sposób zrozumiały i rzetelny.

Przekaz reklamowy Banku Millennium jest w pełni zgodny z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Bank zobowiązał się również do stosowania Kodeksu Etyki Reklamy opracowanego przez Radę Reklamy. Zastrzeżenia dotyczące komunikatów marketingowych mogą być zgłaszane poprzez wszystkie kanały kontaktu z Bankiem.

Zarządzanie reklamacjami

Związane jest z odpowiadaniem na skargi Klientów oraz monitorowaniem obszarów Banku, będących głównym źródłem reklamacji, a także wypracowywaniem rozwiązań w celu ich wyeliminowania.

Produkty usługi odpowiedzialne społecznie

Bank Millennium oferuje Klientom szereg produktów i usług odpowiedzialnych społecznie:

Karta WWW Millennium MasterCard

Bank przekazuje na konto organizacji ekologicznej WWF Polska połowę opłaty rocznej za kartę oraz określony procent od wartości każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą.

"Zielone" fundusze inwestycyjne

Inwestują w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z energetyką, ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska naturalnego.

Program finansowania rozwoju energii zrównoważonej w Polsce PolSEFF

W jego ramach Przedsiębiorcy otrzymują finansowanie na wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.

Kredyt Technologiczny

Może być udzielony na inwestycję technologiczną polegającą na zakupie lub wdrożeniu własnej nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wyciągi elektroniczne

Są zakładane domyślnie dla każdego nowego Klienta otwierającego rachunek bieżący w Banku. Ponadto dla Klientów otrzymujących wyciągi papierowe stworzono powitalną stronę popup. Pojawia się ona po zalogowaniu do systemu transakcyjnego i pozwala na natychmiastowe zdefiniowanie wyciągów elektronicznych.

Dostępność usług dla osób niepełnosprawnych

Z myślą o ułatwieniu dostępu osobom niepełnosprawnym do produktów i usług Banku wprowadzono:

  • bankomaty dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu
  • funkcję powiększania tekstu na stronie internetowej Banku
  • możliwość korzystania z infolinii Banku za pośrednictwem komend głosowych zamiast klawiszy numerycznych telefonu
  • standardy obsługi osób niepełnosprawnych
  • udogodnienia w podpisywaniu umów
  • ułatwienia w dostępie do oddziałów Banku

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"