Interesariusze Grupy Banku Millennium

Interesariuszem jest każdy na kogo Bank wpływa swoją działalnością a także ten, kto wpływa na działalność Banku.

W procesie mapowania zdefiniowano stopień oddziaływania każdej z grup Interesariuszy na firmę oraz stopień oddziaływania firmy na Interesariuszy. Wyłoniono w ten sposób  kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium. Są nimi Klienci, Pracownicy, Inwestorzy, Partnerzy biznesowi, Otoczenie społeczne, Regulatorzy i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne.