Informacje prasowe


28.04.2015

Obroty faktoringowe na rekordowym poziomie

W I kwartale 2015 r. Bank Millennium zrealizował obrót faktoringowy na poziomie ponad 3 mld zł i odnotował wzrost 17,2% w porównaniu z wynikiem uzyskanym w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Na koniec marca br. Bank osiągnął rekordową wartość portfela aktywów faktoringowych - 1,622 mld zł.

– Kolejny wysoki wzrost obrotów faktoringowych Banku Millennium i – generalnie – dobry kwartał dla całego rynku, to nie tylko potwierdzenie pozytywnych zjawisk, jakie mają miejsce w polskiej gospodarce, ale także dobra prognoza na kolejny okres – mówi Jerzy Dąbrowski,Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium. 

Obroty faktoringowe Banku Millennium są lepsze niż przed rokiem (2,6 mld zł w I kw. 2014r.), przekroczyły też poziom z II kwartału 2014r. (2,9 mld zł). Obroty wszystkich firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów osiągnęły w I kwartale 2015r. rekordową wartość ponad 30 mld zł. - Polskie firmy sprzedają coraz więcej, a że jest to sprzedaż z odroczonym terminem płatności oznacza to, że bezpieczeństwo obrotu i zaufanie między kontrahentami także rośnie. Przy tym sam faktoring, który ten spływ należności niejako przyspiesza i znacznie go zabezpiecza, idealnie wpisuje się w ten schemat i elastycznie dostosowuje do potrzeb stron, pozwalając łagodnie wypełniać luki płynnościowe, jakie okresowo się pojawiają – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Bank Millennium od lat oferuje szeroki wachlarz produktów oraz usług dodatkowych związanych z faktoringiem, współpracując z przedsiębiorcami na przejrzystych i partnerskich zasadach. Był pierwszym bankiem w Polskim Związku Faktorów (PZF), organizacji zrzeszającej największe instytucje faktoringowe w Polsce, działającej na rzecz popularyzacji faktoringu oraz gwarantowania wysokiej jakości usług.