Inwestycje

Fundusze Millennium TFI

Fundusze Millennium TFI to różnorodne strategie inwestycyjne do wyboru

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty

To atrakcyjna propozycja dla osób oczekujących wyższych zysków w dłuższym okresie niż na tradycyjnych lokatach bankowych.


Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Millennium SFIO jako pierwszy w Polsce otwiera możliwość inwestowania w najlepsze fundusze inwestycyjne na świecie - teraz dostęp do nich jest prosty jak nigdy dotąd.


Produkty Oszczędnościowe Millennium TFI

To indywidualne i grupowe plany oszczędnościowe polegające na systematycznym nabywaniu jednostek uczestnictwa przynajmniej jednego Funduszu z rodziny Millennium.


Program Inwestycyjny Wygodny Portfel

Program Inwestycyjny Wygodny Portfel to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową.