W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 19/23

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 1 703 m2

Powierzchnia działki: 1 855 m2

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Własność zabudowań: własność hipoteczna

Własność gruntu: użytkowanie wieczyste (Bank Millennium S.A., następca prawny Banku Gdańskiego S.A.)

Numery księgi wieczystej: KW GD1G/00017431/5

Informacje uzupełniające

Budynki:

Nieruchomość zlokalizowana w Gdańsku – Wrzeszczu, składająca się z ogrodzonej działki gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynku stanowiącego własność Banku. Budynek w zabudowie wolnostojącej, murowany, stropy betonowe, dach o konstrukcji betonowej pokryty papą, składa się z trzech kondygnacji (przyziemie, parter i I piętro). Stan techniczny dobry.

W budynku na powierzchni parteru funkcjonują placówki operacyjne Banku Millennium.

Dostęp do obiektu realizowany jest za pomocą wejścia głównego bezpośrednio od strony Al. Grunwaldzkiej lub od strony zaplecza, gdzie znajduje się również brama wjazdowa na teren działki.

Działka:

- działka nr 155/2 o powierzchni 1 855 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW GD1G/00017431/5, będąca własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 5 grudnia 2089r.

Media

Budynek zaopatrzony jest w przyłącza: energetyczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, c.o. i c.w. z EC.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.