Cenniki

Zawieszamy pobranie opłaty wskazanej w Cenniku usług w punkcie 2.14 o treści „Opłata roczna za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bankowych, w tym m. in. bieżących, pomocniczych, powierniczych, escrow, mieszkaniowych powierniczych, automatycznych lokat ON, lokat terminowych we wszystkich walutach” za rok 2023.