Usługi powiernicze Banku Millennium nagrodzone przez prestiżowy magazyn Global Custodian

W tegorocznym rankingu magazynu Global Custodian „Agent Banks in Emerging Markets Survey 2014” („Banki pośredniczące na rynkach wschodzących 2014”) Bank Millennium otrzymał nagrodę „Category Outperformer”. Global Custodian to czołowy międzynarodowy magazyn poświęcony usługom związanym z obsługą operacji na światowych rynkach papierów wartościowych. Od 25 lat tworzy wysoko rozpoznawalne w branży finansowej rankingi, które mierzą osiągnięcia oraz jakość usług świadczonych przez banki oraz firmy brokerskie.

Nagroda przyznana Bankowi Millennium jest odpowiednikiem nagrody „Najlepszy w swej klasie”, przyznawanej przez magazyn Global Custodian w latach ubiegłych. Ocena usług powierniczych dokonywana jest w oparciu o szczegółowe badania opinii klientów banków działających w tej dziedzinie na całym świecie. W kapitule tworzącej ranking zasiadają przedstawiciele banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także firm ubezpieczeniowych. O kolejności w zestawieniu decydują głosy faktycznych odbiorców usługi oferowanej przez bank. Bank Millennium tak wysoką ocenę zawdzięcza przede wszystkim doskonałej jakości obsługi. Klienci docenili też wartość dodaną, jaką realizowane usługi przynoszą ich firmom. 

Bank Millennium realizuje kompleksowy zakres usług związanych z przechowywaniem papierów wartościowych i rozliczaniem transakcji na papierach wartościowych. Uczestnictwo w centralnych depozytach papierów wartościowych pozwala na obsługę inwestycji zarówno na krajowym rynku kapitałowym, jak również na rynkach zagranicznych, zapewniając klientom bezpieczne przechowywanie papierów wartościowych oraz szybkie rozliczanie transakcji.