O tokenie

Zalety korzystania z tokena

Token sprzętowy to urządzenie, które służy do logowania oraz autoryzacji zleceń w Millenecie dla Przedsiębiorstw. Token działa podobnie jak H@sło SMS czy podpis elektroniczny – pozwala potwierdzać transakcje (np. przelewy, zlecenia stałe) oraz operacje administracyjne (np. zmianę uprawnień użytkownika) przy pomocy jednorazowego kodu.

Token jest bardzo intuicyjny w obsłudze – posiada prostą klawiaturę numeryczną, strzałki do nawigacji, przycisk „kasuj” oraz wyświetlacz. Domyślną wersją językową tokena jest język polski, można go zmienić na angielski w ustawieniach tokena.

 • Nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerze ani uruchamiania dodatkowych funkcji w Millenecie
 • Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa – token nie jest podłączony do komputera, a dostęp chroniony jest PIN-em; przy zleceniach finansowych (np. przelewach) dodatkowo wprowadzasz do tokena wybrane dane autoryzowanej transakcji (np. kwotę transakcji)
 • Autoryzacja transakcji jest szybsza niż w przypadku podpisu elektronicznego – nie musisz uruchamiać dodatkowych aplikacji ani oprogramowania

Pierwsze uruchomienie

 1. Przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy
 2. Urządzenie poprosi Cię o nadanie kodu PIN. Używając klawiatury numerycznej tokena, wpisz własną sekwencję 4 cyfr
 3. Zatwierdź wpisany PIN przyciskiem OK
 4. Ponownie wpisz kod PIN i zatwierdź OK. Kod PIN zostanie przypisany do urządzenia
 5. Gotowe! Teraz możesz już logować się do Millenetu i autoryzować operacje za pomocą tokena

Autoryzacja zleceń przy użyciu tokena

 1. Uruchom token (przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy) i wprowadź kod PIN.
 2. Następnie wybierz za pomocą strzałek na tokenie typ transakcji (jedna, wiele lub inne).
 3. Wprowadź do tokena dane wskazane w instrukcji wyświetlonej w Millenecie (np. kwotę przelewu). Dane, które należy wprowadzić do tokena różnią się w zależności od rodzaju zlecenia, np. przy autoryzacji paczki przelewów trzeba wprowadzić do tokena liczbę transakcji.

Logowanie do Millenetu

Logowanie do bankowości elektronicznej

Dzięki tokenowi możesz logować się do Millenetu dla Przedsiębiorstw jeszcze bezpieczniej – dodatkową ochronę zapewni Ci jednorazowy kod generowany w tokenie.

Wejdź na stronę logowania do Millenetu i wprowadź swój MilleKod, login, hasło oraz 6-cyfrowy kod z tokena. Aby uzyskać kod, musisz uruchomić token, wpisać PIN i wybrać opcję „1.Logowanie”.

Jeśli posiadasz już token sprzętowy, możesz samodzielnie w Millenecie za pomocą opcji Profil > Ustawienia haseł przełączyć się na logowanie tokenem.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z tokena czy z H@seł SMS, możesz wyłączyć maskowanie hasła. Wówczas, zamiast wybranych znaków, system poprosi Cię o podanie pełnego hasła. Ustawienia zmienisz w Millenecie w zakładce Profil > Ustawienia haseł.

Pytania i odpowiedzi