Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny - to nowoczesny, bezpieczny i wygodny sposób autoryzacji operacji przeznaczony dla Klientów korzystających z systemu bankowości internetowej Banku Millennium - Millenet dla Przedsiębiorstw.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem 801 632 632 lub +48 22 598 40 31.

 

Aktywacja:

4 kroki do złożenia podpisu elektronicznego:

1. Odwiedź dowolny oddział Banku Millennium i podpisz umowę korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej.

2. Odbierz pakiet e-podpis zawierający:

  • kartę procesorową Banku Millennium,
  • czytnik do kart procesorowych,
  • płytę DVD z niezbędnym oprogramowaniem do czytnika i karty,
  • kopertę zawierającą kod PIN i PUK do karty procesorowej.

3. Zaloguj się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw na stronie www.bankmillennium.pl.

4. Aktywuj podpis elektroniczny.

Korzyści:

  • Unikalność - każda transakcja podpisana jest zweryfikowanym podpisem elektronicznym.
  • Integralność - jakakolwiek zmiana np. karty w czytniku zostanie automatycznie wykryta. Zatem weryfikacja podpisu elektronicznego zostanie wykona w aplikacji i nie wymaga ona żadnej specjalistycznej wiedzy od osoby, która składa podpis.
  • Niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie będzie mogła złożyć podpis elektroniczny pod daną transakcją.
  • Potwierdzenie tożsamości - dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez Bank. Jeżeli podpis elektroniczny, został pozytywnie zweryfikowany, mógł on zostać złożony jedynie przez osobę wskazaną w certyfikacie, która posiadała klucz prywatny tworzący z danym kluczem publicznym jedną parę.

Pytania i odpowiedzi